Gestaltningsuppdrag och skissarbeten 2007-2016

Gislaveds Kulturhus
Gislaveds kommun
Konstnärlig gestaltning
2015

Brokind skola
Linköpings kommun
Parallellt skissuppdrag
2016

Södertälje Polishus
Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning
2014

Kungsängens Kulturhus
Upplands-Bro kommun
Konstnärlig gestaltning
2014

Lövåsgårdens äldreboende
Katrineholms kommun
Konstnärlig gestaltning
2013

Förskolan Isis
Nacka kommun
Konstnärlig gestaltning
2013

Bullerplank i Ursvik
Offentlig gestaltning
2011

Bullerplank i Ursvik
Produktion och skisser
2011

Nerver I, Sture bibliotek
Stockholm konst
Offentlig gestaltning
2010

Nerver II, Bredängs bibliotek
Stockholm konst
Offentlig gestaltning
2010

Nerver
Stockholm konst
Skissuppdrag
2009

Hultsfreds gymnasium
Hultsfreds kommun
Skissuppdrag
2009

Cat on the Walk 3D
Stratens konstråd/
Köpings kommun
Offentlig gestaltning
2008

Cat on the Walk 3D
Stratens konstråd/
Köpings kommun
Produktion och skisser
2008