Pågående projekt/skissarbeten/ gestaltningsuppdrag och utställningar

Separatutställning på Katrineholms Konsthall 26 augusti- 1 oktober 2017

Separatutställning Kungsängens Konsthall februari/mars 2017

hangmenProjects 2016

Deltar i grupputställningen "Women don't paint very well" på hangmenProjects November 11 - December 3 2016
med en sektion av målningen "Sunny Afternoon".

För mera information om utställningen hangmenProjects hemsida klicka på länken nedan.

hangmenProjects

Gestaltningsuppdrag till Trönninge skola Varbergs kommun 2017

Våren 2016 påbörjade jag arbetet med att producera en konstnärlig gestaltningen till Trönninge skola och
Idrottscentrum Tresteget. Gestaltningen stod klar sommaren 2017.
Uppdragsgivare är Varbergs kommun.

Skissuppdrag/gestaltning uppdragsgivare Göteborgs kommun 2016-2018

Skissar på ett förslag till konstnärlig gestaltning för en skola utanför Göteborg. Skissen ska vara klar våren 2017.

Katalog 2004-2011

Genom bidrag från Stiftelsen Längmanska kulturfonden tryckte jag en katalog över min
produktion. Publikationen blev färdig 2011. Kontakta mig om ni är intresserade av den.
Layout Andrea Embring, text Frida Cornell och översättning Richard Griffith Carlsson.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden